Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, giai đoạn 2015-2019

Thứ tư - 01/07/2020 09:02    

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2632/BKHCN-TĐKT, ngày 26/6/2020, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, Đồng chí Trương Hồng Dương, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng; Lãnh đạo Ban Quản lý, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban; các cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018, 2019, 2020 và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.  


Đồng chí Lưu Hoàng Long, Q.Trưởng ban, Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của Đồng chí Lưu Hoàng Long, Q.Trưởng ban, Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc, Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của Ban Quản lý. Trong giai đoạn từ 2015-2019, bám sát các chủ đề thi đua của Bộ và của Khối thi đua, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã phát động các phong trào thi đua đến từng tập thể, cá nhân và đạt được những kết quả tốt, điển hình như các phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Đoàn kết-Chuyên nghiệp-Đổi mới-Sáng tạo”, “Hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp”.


Đại diện Ban Khoa học và Công nghệ báo cáo về thành tích của đơn vị

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe các bài tham luận của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2019. Các bài tham luận đều nêu bật việc hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động và kết quả đạt được của từng tập thể và cá nhân.


Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến


Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Tùng đánh giá cao các thành tích Ban Quản lý đã đạt được, đóng góp chung vào thành tích của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời chỉ đạo tập thể Ban Quản lý cần tiếp tục nỗ lực để đạt được kết quả tốt trong các phong trào thi đua của Bộ trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đồng chí Lưu Hoàng Long phát động phòng trao thi đua và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao trong giai đoạn 2020-2025.