Dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thứ sáu - 20/03/2020 13:57    

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên Trang thông tin điện tử của Bộ (http://www.mpi.gov.vn) để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo xin gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Email: duonguct0506@mpi.gov.vn.
File đính kèm:
Du_thao_Luat_PPP.pdf
Bao_cao_68.PDF