Làm chủ công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển đất nước

Thứ ba - 18/07/2017 02:38    

Trung tâm Vệ tinh quốc gia, từ giữa tháng 7 này (ngày 17-7) được đổi tên thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
 
Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm đã và đang chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu chế tạo và ứng dụng công nghệ vệ tinh nhỏ góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.