Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 4 năm 2021

Thứ tư - 18/08/2021 03:31    

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) năm 2021, VKIST thông báo tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2021. Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm (Công văn số 266 /TB-VKIST ngày 11 tháng 8 năm 2021.)