Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống Covid-19

Thứ bảy - 24/07/2021 09:23    

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện các nội dung trong văn bản đính kèm.