Quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước

Thứ hai - 12/07/2021 09:55    

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 về quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị thi công đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện nghiêm các nội dung yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các ý kiến chỉ đạo tại văn bản kèm theo: Công điện số 14/CĐ-UBND.